Toán lớp 6 tập 1: Ghi số tự nhiên

A. Tóm tắt kiến thức Ghi số tự nhiên Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Dùng mười chữ số này có thể viết được mọi số. Một số có thể có một hoặc nhiều chữ số. Chẳng hạn số 8 là một số có một chữ số; … Read more